Welkom bij NRG

NRG bestaat sinds 2008 en is voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen the Resolution Group B.V en Van Riemsdijk Advocatuur & Mediation.

Vanuit Bilthoven helpen we cliënten met het voorkomen en oplossen van conflicten. Met een ruime ervaring in een grote diversiteit van zakelijke conflicten, zijn we de laatste jaren verder gespecialiseerd in allerlei familie gerelateerde conflicten (familiebedrijven; nalatenschappen; scheidingen en vermogensafwikkelingen).
Zorgvuldige conflictanalyse en conflictdiagnose vormen de basis van waaruit we werken en van onze diensten. Elke zaak vraagt een unieke aanpak: een fit for purpose.
Naast het eigen maken van nieuwe vaardigheden en inzichten leidt het proces tot het opruimen van oude ingesleten patronen, ineffectieve communicatievormen en werkwijzen.

Bij NRG geloven wij in het mobiliseren van uw kennis en ervaring, niet primair in het van buitenaf adviseren over visie en strategie. Met nieuwe afspraken, en een onderscheidende strategie van binnenuit liggen oplossingen en conflictreductie in het verschiet. Welke oplossingen kunnen gezamenlijk gedragen worden en bepalen het ontwikkelen en realiseren van een nieuwe richting en strategie?
Soms zijn twee sessies met onze experts al voldoende om een nieuwe koers te zetten.