Publicaties

Categorieën

AANKONDIGING

Met ingang van vandaag vertrekken wij uit Villa Trinari, het kantoor aan de Soestdijkseweg – Noord 329 te Bilthoven, van waaruit wij vele jaren hebben gewerkt.

NRG is een gespecialiseerd kantoor, dat zich richt op het voorkomen en oplossen van conflicten (dispute resolution) en het maken van regels binnen organisaties en families. Wij focussen ons op klantvriendelijke benadering. Tevens ondersteunen en verrichten wij onderzoek naar  innovatieve, client-vriendelijke en betaalbare methoden om familieconflicten zoals problemen rondom scheiding, erfenis of opvolging en zakelijke conflicten te voorkomen en/of op te lossen. Onze teamleden ontwikkelden diverse  methoden en  instrumenten on conflicten te voorzien, analyseren en diagnosticeren. Daarnaast introduceerden zij manieren om verstoorde verhoudingen te stabiliseren en te verbeteren.

NRG richt zich in 2018 op het ondersteunen van conflictresolutie in het erfrechtelijk domein waaronder opvolgingsproblematiek in het familiebedrijf en conflicten rondom landgoederen en landgoederenbeheer valt. Deze specialisatie wordt wel aangeduid met de term nalatenschapsmediation of family governance.

NRG onderscheidt zich door een multidisciplinaire aanpak. Er wordt intensief samengewerkt met andere disciplines, zowel op psychologisch, financieel/fiscaal en notarieel gebied.

Cliënten worden zowel vanuit de emotionele als de zakelijke en juridische invalshoek begeleid. Binnen het concept van family governance wordt de mogelijkheid geboden alle belanghebbenden te betrekken.

NRG is naast de reguliere praktijk, tevens actief op het gebied van opleidingen, (in company) trainingen en begeleiding van professionals.

Kijk voor meer informatie op www.newresolutiongroup.nl

Het nieuwe kantoor is gevestigd in Bilthoven aan de Julianalaan 220.

De overige gegevens blijven hetzelfde.

Postbus 16, 3720 AA Bilthoven
E mail info@newresolutiongroup.nl
Mobiel:  + 31 (0) 6 21 284 804/+31 (0) 6 12 833 359
Telefoon +31 (0) 30 6375655

=====================================================

New Resolution Group publiceert regelmatig artikelen in vakliteratuur en is regelmatig in het nieuws. Onder de links gepresenteerde categorieën kunt u een selectie van artikelen uit vakliteratuur of nieuwsgerelateerde artikelen raadplegen.