Dispute Resolution

Voor het Engelse woord Alternative Dispute Resolution is geen goede vertaling te vinden. Soms wordt er in het Nederlands gesproken over geschillenbeslechting, ruzie bijleggen, problemen voorkomen, einde maken aan de onenigheid, problemen oplossen en ga zo maar door.

Bij NRG gebruiken we daarom de Engelse term Dispute Resolution.

Aan het einde van de vorige eeuw werd iedere vorm van Dispute Resolution die niet via de rechter liep Alternative Dispute Resolution (ADR) genoemd. Onder ADR vielen dan methoden als arbitrage, bindend advies, advies, mediation, gespreksbegeleiding, conflictbemiddeling, onderhandelingen, systeem coaching, adjudication, fact finding, conflictmanagement, non governmental diplomacy, conflict coaching, collaborative practice en conscious contracting.

Inmiddels is ADR zo geïntegreerd in de maatschappij dat we bij NRG het woord alternatief hebben laten vallen. De opgesomde diensten bieden we allemaal aan. We kijken daarbij steeds naar welke methode van conflictbeheersing het beste past bij uw situatie.

Vaak is dat mediation, maar niet altijd…..

Wij bieden de volgende gespecialiseerde vormen van mediation aan:

Arbeidsmediation; Family mediation; Nalatenschapsmediation; Ouder-kind bemiddeling; Zakelijke Mediation zoals corporate mediation, mediation in maatschappen en het familiebedrijf en business-mediation; Internationale mediation; Legal mediation; Premarital mediation en (Vfas) Scheidingsmediation.

In iedere zaak wordt eerst een zorgvuldige conflictanalyse gemaakt en vervolgens een conflictdiagnose. In welke fase van het conflict zit u? Is het conflict oplosbaar? Soms zijn cliënten er van overtuigd dat er “met de ander(en) niet te praten valt. Maar is dit echt zo? Wat is er voor nodig om, zonder gezichtsverlies en dure strijd, de ruzie bij te leggen? Hoeveel personen zijn er bij de kwestie betrokken? Samen met u wordt onderzocht welke aanpak het beste bij u past en hoeveel het gaat kosten. De bedoeling van iedere aanpak is dat deze leidt tot synergie en een einduitkomst die de vrede herstelt, dreigingen afwendt en spanningen verminderd.

Bij een conflict is het belangrijk dat het conflict zo snel mogelijk beheersbaar gemaakt wordt. U kunt naar de rechter, maar een andere en vaak betere oplossing is mediation. Kunt en wilt u niet zelf, onder leiding van een ervaren en deskundige mediator, tot een oplossing komen dan kunt u bij NRG ook terecht voor een beslissing van een deskundige derde ( ad hoc arbitrage, bindend advies of bijstand van een van de advocaten waar we mee samen werken).

Ook als uw conflict niet van juridische of financiële aard is kunt u goed bij ons terecht om onder leiding van een ervaren en deskundige mediator van NRG tot een oplossing komen.

De beschermde spreektijd en de vertrouwelijkheid van de mediation geeft u een veilige manier u uit te spreken, uw hart te luchten en veranderingen aan te brengen met de mensen waar mee u samenwerkt of samenleeft.