Research

NRG comes with a range of ideas about increasing sustainability and fairness in conflict management and dispute resolution.

Onderzoek

Volgens onderzoekcijfers leidt mediation in 60-70% van de gevallen tot een oplossing. Hoe komt dat ? 

NRG verricht wetenschappelijk onderzoek naar Dispute Resolution & Family Governance. Zo schreef Annette van Riemsdijk diverse boeken en artikelen over familierechtelijke problemen en mediation.

Sinds 2015 ligt de focus op het wetenschappelijke onderzoek naar (de verhouding tussen Corporate en Family Governance in) nalatenschapsmediation.

Denktank

Daarnaast organiseert NRG in het kader van onderzoek  denktankbijeenkomsten  en onderhoudt een actief netwerk van oud-deelnemers en partners. In de onafhankelijke denktankbijeenkomsten van NRG, staan internationale beeldvorming en ideeën over conflictanalyse, conflictdiagnose en (de juiste weg naar) conflictoplossing centraal. Deelnemers zijn niet alleen invloedrijke figuren uit de ADR wereld, voornamelijk afkomstig uit het rechtsbedrijf, family offices, bedrijfsleven en wetenschap, maar ook jonge mediators, advocaten en gedragswetenschappers.

Wat hebben cliënten nodig? Mediation, een beslissing of een vorm van individuele of systeem coaching? Welke koers kan er het beste  gevaren worden in welke zaak?

NRG analyseert het ontstaan en verloop van conflicten in hun sociale, levensbeschouwelijke, economische en juridische samenhang, om zo inzicht te bieden in het aanbieden van de juiste afwikkelingsvorm. Mede door deze onderzoeksuitkomsten kan NRG steeds cliënten helpen adequaat vorm te geven aan het voorkomen of oplossen van conflicten en het debat daarover.

Met hulp van de denktank borgt NRG kwaliteit, eruditie en innovatie en conflictresolutie op het hoogste niveau..